گروه مهندسین دانش اندازه گیری پکیج نرم افزارهای آنالیزبها و پیشنهادقیمت1 پکیج نرم افزارهای آنالیزبها و پیشنهادقیمت2 گروه مهندسین دانش اندازه گیری2 معرفی سایت1 معرفی سایت2 نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه معرفی خدمات1 فایل اکسل فهرستبهای ابنیه

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

 

 

 

 

 

 

 

  

-  نرم افزار  تجزیـه بـها و پیشنهاد قیمت برای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات برقی سالهای97، 98 و 99

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، برای فهرستبـهای تاسیسات بـرقی سال1397))

 

  ...  بــه هـمـراه  ...

-  فایل Excel نرم‌افزار متره و برآورد براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سالهای97و98و99

(ریزمتره و ریزمالی برای هرفصل – خلاصه مالی فصول)

-  نرم افزار محاسـبه تعـدیل آحـادبها برای رشتـه تاسیسات برقی

فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال98 

(دستمزد نیروی‌انسانی  نرخ ماشین‌آلات و ابزار  نرخ مصالح)

فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال97 

(دستمزد نیروی‌انسانی  نرخ ماشین‌آلات و ابزار  نرخ مصالح)

 

 

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایش و یا کاهش  (ضريب مينوس يا پلوس)

 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نـرم‌افـزار تجزیه‌ بهای فهرستبهای تاسیسات بـرقی سال 1398

 پرداخت هزینه و دریافت فایل

توجه: فروش محدود و اختصاصی این فایل فقط به 1 مشتری فروخته می شد که با رسیدن تعداد خریداران به 1 نفر فروش این محصول متوقف شده است.

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Analyze_Baha_Bargh_99_2117444_4898.zip23.5 MB

نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح

نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح              - نرم افزار  تجـزیه بها و پیشنهادقیمت   ردیفهای  فهرستبهای   ابنیـه  سالهای  97 و 98 و 99 ((( براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای  فهرستبـهای ابنـیــه سال1397 )))   - نرم افزار  تجـزیه بها و پیشنهادقیمت   ردیفهای &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900,000 ریال

نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 99 براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 99 براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل                  نـرم افـزار  تجـزیـه و آنالیـز بهـای  ردیفهای فهـرستبهای >>   راه ،   راه آهـن  و   بانـد فـرودگاه   << ســالهای  97  و 98و  99 (( براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای  فهرستبـهای راه ، &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 750,000 ریال

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل             -  نرم افزار   تجزیـه بـها  و پیشنهاد قیمت  برای ردیفهای فهرستبهای  تاسیسات مکانیـکی   سالهای   97 و98 و99 (( براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای   فهرستبـهای  تاسیسات مکانیکی  سال 1397 ))   ...  بــه هـمـرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 750,000 ریال

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل                  -  نرم افزار   تجزیـه بـها  و پیشنهاد قیمت  برای ردیفهای  فهرستبهای  تاسیسات برقی  سالهای97،  98 و  99 (( براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، برای  فهرستبـهای تاسیسات بـرقی  سال1397 ))   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 750,000 ریال

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس تجزیه بهای سال97 برای فهرستبهای ابنیه سال99 + نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس تجزیه بهای سال97 برای فهرستبهای ابنیه سال99 + نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل                -  نرم افزار  تجـزیـه بـها و پیشنهاد قیمت  ردیفهای فهرستبهای        ابـنــیــه                    برای سالهای  97 و  98و  99   (( براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 800,000 ریال

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399            فـایـل  Excel   برنـامـه " مـحـاسبـه  تعـدیـل آحـاد بهـا " -  و   - " صـورت وضعيـت نویـسـی " براسـاس  فهرستبـهای راه، راه آهن و باندفرودگاه  سـال  1399 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399            فـایـل  Excel  برنـامـه "مـحـاسبـه  تعـدیـل آحـاد بهـا " -  و   - " صـورت وضعيـت نویـسـی " براسـاس  فهرستبـهای   تاسیـسات بـرقـی  سـال  1399 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1399

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1399            فـایـل  Excel   برنـامـه "مـحـاسبـه  تعـدیـل آحـاد بهـا " -  و   - " صـورت وضعيـت نویـسـی " براسـاس  فهرستبـهای   تاسیـسات مکانیـکی  سـال  1399 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه سال 1399

فایل Excel محاسبه تعدیل آحاد بها و صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه سال 1399          فـایـل  Excel  برنـامـه " مـحـاسبـه  تعـدیـل آحـاد بهـا " -  و   - " صـورت وضعيـت نویـسـی " براسـاس  فهرستبـهای  ابنـیـه  سـال  1399    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی                    فـایـل  Excel   نـرم افــزار " متره و برآورد و تهيه صورت وضعيت " براسـاس فهـرستبـهای  تاسیـسات برقـی  سال  1399   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل Excel فهرستبهای راه, راه آهن و باندفرودگاه سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

فایل Excel فهرستبهای راه, راه آهن و باندفرودگاه سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی                  فـایـل   Excel   نـرم افـزار " متـره و بـرآورد و صورت وضعيت نویـسـی " بـراسـاس  فهـرستبـهـای  راه، راه آهن و باند فرودگاه  سـال  ( 1399)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی               فـایـل  Excel   بـرنامـه "متـره و بـرآورد و صـورت‌وضعـيت نویـسـی " بـراسـاس فهـرسـتبـهـای تاسیـسات مکانیـکی  سـال 1399 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال 1399 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - لیستوفر

فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال 1399 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - لیستوفر                  فـایـل  Excel   برنـامـه هـای " متـره و بـرآورد و صورت وضعيت نویـسـی " براسـاس فهرستبـهای ابنـیـه  سـال 1399 -  و  - " تهیه مشخصات آرماتـورها  (لیـستـوفـر) "    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1398)

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1398)             مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی  شـرکتـهای پیـمانـکاری  (نسـخـه سـال1398)    فایل Excel   نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)  براساس فهرستبهای ابنیه  سال 98 فایل Excel  نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه (ورژن4)

نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه (ورژن4)      نــرم افــزار جــامـع تهیـه و تنـظیـم جـداول مستـنـدات لایـحــه تـاخـیــرات پــروژه و محــاسبـه مـدت زمــان تـاخـیــرات مـجــاز  و تـرسیــم نـمــودار گـانــت و هـمـپــوشـانـی زمـانی تـاخیـرات    (Version .4 )      دريـافـت کـاتـالــوگ صـفـحـات گـزارش نـرم افـزار   جداول ثبت اطلاعات، طبق ماده30 شرایط عمومی پیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,100,000 ریال

پروژه آموزشی و کاربردی متره و برآورد – تجزیه و آنالیزبها – پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه

پروژه آموزشی و کاربردی متره و برآورد – تجزیه و آنالیزبها – پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه               دانلود پروژه آموزشی و کاربردی: متره و برآورد – تجزیه و آنالیزبها – پیشنهاد قیمت جهت حضور در مناقصه پروژه عمرانی            این مجموعه شامل: فایل Excel و نرم افزاری متره و برآورد اولیه پروژه براساس فهارس بهای: ابنیه – تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی سال94 فایل Excel و نرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان