- گروه مهندسین دانش اندازه گیری تمام محصول ها
نرم افزارهای تجزیه بها دانش اندازه گیری دانش اندازه گیری فروشگاه دانش اندازه گیری دانش اندازه گیری Lable مواد و مصالح مورد استفاده در ترمیم و تعمیر سازه ها نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برنامه های کاربردی دفاترفنی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
نرم افزار تجزیه بها براساس ردیفهای فهرستبهای آبیاری و زهکشی + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel) 17,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال96 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - لیستوفر 2,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای راه, باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,500 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای آبیاری و زهکشی سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,000 تومان
فایل Excel فهرستبهای راهداری سال96 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 2,000 تومان
پروژه آموزشی و کاربردی متره و برآورد – تجزیه و آنالیزبها – پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه 9,000 تومان
مجموعه جامع از بهترین فایلهای آموزشی، کاربردی و پژوهشی «متره و برآورد» +(نرم افزارهای های کاربردی دفترفنی -و- آموزش Excel) 17,500 تومان
طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب سازه های فولادی (Q.C.Plan) 10,000 تومان
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی + برنامه محاسبه آنالیزبها 9,000 تومان
برنامه Excel فرمها و جداول کاربردی و فایلهای آموزشی بازرسی و کنترل فرآیند جوشکاری 7,000 تومان
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری 9,000 تومان
مجموعه آموزشی و نرم افزاری متره و برآورد (مجموعه فایلهای آموزشی + مجموعه Autorun و اندرویدی: آموزش اصول صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه) 14,000 تومان
مجموعه آموزشی و نرم افزاری متره و برآورد صورت وضعیت براساس فهرستبهای ابنیه 5,000 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش سوم 2,000 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش دوم 2,500 تومان
اصـول متـره و بـرآورد صورت وضعیتها براساس فصـول فهـرستبهـای ابنیـه - بخش اول 2,500 تومان
پکیج فایلهای آموزشی متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت 4,000 تومان
بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح 5,000 تومان
مواد و مصالح مورد استفاده در ترمیم و تعمیر سازه ها 3,000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی – لودر 2,500 تومان

تعداد صفحه(1):